7/9

Apolena Slavíková, 7.8., 51 cm, 3530 g, Šatov.

Autor: DENÍK