1/7

Sedm set posluchačů přiměl v sobotu večer patron festivalu Pavel Šporcl meditovat.

Autor: Lenka Jíšová