„Navrhla jsem uznat obžalovaného vinným a uložit trest ve třetině sazby s podmíněným odkladem, “ uvedla státní zástupkyně Jarmila Goldová.

Soudce Josef Teplý se ovšem přiklonil spíše k námítkám obhajoby. „Soud případ poustoupil správnímu odboru znojemského městského úřadu k posouzení správního deliktu v přestupkovém řízení,“ řekl soudce. Jak vysvětlil, podle názoru soudu se při hlavním líčení neprokázala subjektivní stránka trestného činu a zejména odmítl, že by Librovo počínání naplnilo právní kvalifikaci obžaloby.

Libra i jeho advokát výrok soudu uvítali. Státní zástupkyně má tři dny na případnou stížnost ke krajskému soudu. Zda ji však podá, u soudu neřekla.