Nový Hrádek je zřícenina původního loveckého hradu založeného v roce 1358 moravským markrabětem Janem Jindřichem, bratrem Karla IV. Areál zříceniny je tvořený dvěma hrady: starší stavbou s dvojitým oválným prstencem hradebních zdí, a tzv. předním hradem, který vznikl postupně od 15. stol z původního předsunutého opevnění. Od třicetileté války hrad pustnul. Po 1. světové válce tu byla základna Klubu českých turistů.

Dnes patří zříceniny do správy Národního památkového ústavu v Brně, který zde zajišťuje průvodcovskou službu. Na nádvoří roste mnoho exemplářů silně ohrožené divizny nádherné, sklepy slouží jako úkryt netopýrů. . Na plošině zříceniny se návštěvníkům naskýtá jedna z nejkrásnějších vyhlídek na Dyji, mohutně meandrující kolem Ostrohu a rakouského Umlaufbergu. Reliéf krajiny vytváří dojem tří řek tekoucích okolo hradu.