Podívejte se, jak vypadá Getsemanská zahrada a její okolí:

| Video: Youtube

Za železným plotem s byzantskými motivy se rozprostírá snad nejznámější zahrada světa. Nachází se na úpatí Olivové hory na východní straně jeruzalémského Starého Města a už po celá staletí přitahuje návštěvníky z celého světa. Věří totiž, že právě zde – v Getsemanské zahradě – bděl se svými apoštoly Ježíš Kristus tu noc, kdy byl zatčen.

V zahradě roste celkem třiadvacet olivovníků, z nichž osm podle pověsti pamatuje dobu Ježíše Krista. Měly by tak být tichými svědky osudné noci, kdy se Ježíš opakovaně modlil, aby ho Bůh ušetřil. Noci, kdy mohl utéct, ale namísto toho se smířil se svým osudem, nechal se zatknout, věznit a následně ukřižovat. Jak je to však s Getsemanskou zahradou doopravdy?

Bible o Getsemanské zahradě nic neříká

Podle Biblické archeologické společnosti (BAS), neziskové vzdělávací organizace, která se věnuje zkoumání a šíření informací o archeologii v biblických zemích, Getsemanská zahrada s největší pravděpodobností není autentickým místem.

close Pohled na Olivovou horu. Vlevo je Bazilika utrpení (Kostel všech národů) v Getsemanské zahradě (ta je vidět v levém dolním rohu snímku), vpravo je pravoslavný kostel svaté Máří Magdaleny. info Zdroj: Shutterstock zoom_in Pohled na Olivovou horu. Vlevo je Bazilika utrpení (Kostel všech národů) v Getsemanské zahradě (ta je vidět v levém dolním rohu snímku), vpravo je pravoslavný kostel svaté Máří Magdaleny.

„Většina poutníků se nikdy nedozví, že se Nový zákon nezmiňuje o ‚Getsemanské zahradě‘ . Na druhou stranu Getsemanská jeskyně je velmi pravděpodobně pravým biblickým místem – místem Ježíšova zatčení,“ naznačuje BAS, že ne tolik atraktivní Getsemanská jeskyně je z historického hlediska daleko zajímavější než hojně navštěvovaná Getsemanská zahrada.

Getsemanská jeskyně

  • Asi sto metrů severně od zahrady se nachází Getsemanská jeskyně. Jde o historické místo, kde údajně měli během svých návštěv Jeruzaléma Ježíš a jeho učenci přespávat. A právě tato jeskyně by mohla být i skutečným místem Ježíšova zatčení.
  • Jeskyně rozkládající se na ploše asi 190 metrů čtverečních se od Ježíšovy doby téměř nezměnila. Návštěvníci si můžou povšimnout starověkých nápisů, které popisují Ježíšovu modlitbu a Jidášův zrádný polibek. Bronzové postavy pod oltářem pak znázorňují spící učedníky.
  • Starověké nápisy byly interpretovány tak, že (nejspíš) říkají: „Zde … Král potil krev.“ „Kristus Spasitel navštěvoval toto místo se svými apoštoly.“ a „Otče můj, je-li to tvé přání, nechť ode mne mine tento kalich.“
  • Formální kaplí se jeskyně stala poprvé ve 4. století našeho letopočtu. Zdroj: Touchpoint Izrael

Také internetová encyklopedie Wikipedie připomíná, že nikdo z evangelistů se o „Getsemanské zahradě“ vlastně nezmiňuje. V evangeliích podle Matuše a Marka, která jsou psána v řečtině, se objevuje název „Getsemany“ odvozený od aramejského slova „Gaṯ-Šmānê“, což lze přeložit jako „olivový lis“.

„Slovo gat samo o sobě v aramejštině a hebrejštině často znamená ‚lis na víno‘. Jeho význam je ale širší. V rabínské literatuře gat označuje místo pro přípravu oleje. Nejširší význam tohoto slova by zahrnoval jakoukoli jámu nebo jeskyni používanou k určitému účelu. Hebrejské slovo shemanim se používá pro různé druhy oleje,“ napovídá BAS, že překlad „olivový lis“ vlastně vůbec nemusí mít přenesený význam.

„Archeologické nálezy naznačují, že současná Getsemanská jeskyně byla skutečně kdysi používána k lisování olivového oleje,“ píše BAS.


Nahrává se anketa ...

Pro úplnost dodejme, že evangelista Lukáš nezmiňuje žádné konkrétní místo, jen naznačuje, že se s Ježíš s učedníky odebral na nějaké místo na Olivové hoře, kde pravidelně spával.

V Janově evangeliu je pak sice použito slovo „kēpos“, což lze přeložit jako „zahrada“, ale název Getsemany uveden není. Navíc kēpos je podle BAS obecný termín, který zahrnuje jakýkoli obdělávaný kus půdy od velkého sadu přes plantáž až po malý pozemek.

Zahrada byla založena až stovky let po Kristu

Vraťme se však zpátky k zahradě samotné. I když si odmyslíme, že s největší pravděpodobností není z náboženského hlediska příliš zajímavá, jedná se o fascinující místo.

Podle serveru Touchpoint Izrael, který se zaměřuje na zajímavosti ohledně Svaté země, byla dnešní Getsemanská zahrada založena až ve 4. století našeho letopočtu. Dokonce ani výše zmíněných osm olivovníků dobu Krista rozhodně nepamatuje.

Web zmiňuje například spis židovského kněze a historika jménem Josephus Flavius. Tento učenec, který se narodil v Jeruzalémě zřejmě v roce 37 nebo 38 po Kristu, po sobě zanechal významné poznámky o První židovské válce (ta proběhla v letech 66 – 70 n. l., pozn. red.). V nich zmiňuje, že všechny stromy v okolí Jeruzaléma byly pokáceny a zničeny římskými vojáky během jejich velkého obléhání těsně předtím, než bylo město v roce 70 n. l. dobyto a zničeno.

Že se nejedná o původní olivovníky ostatně dokazuje i dnešní věda. „Tři nejstarší stromy z osmi, které dnes stojí uprostřed zahrady, byly vědecky studovány. Bylo prokázáno, že pocházejí z 12. století našeho letopočtu,“ píše Touchpoint Izrael.

Olivový olej jako symbolika

Předpokládá se však, že všech osm olivovníků jsou řízky z jednoho rodičovského stromu. „Mohl být právě tento ‚rodič‘ oním stromem, o který se Ježíš opíral během své modlitby agónie? Byl to olivovník, u kterého kdysi dávno padaly kapky svatého potu a krve?“ ptá se server v narážce na Lukášovo evangelium.

Podle Lukášova popisu byla totiž Ježíšova agónie a hluboký zármutek během modlitební vigilie tak intenzivní a vyčerpávající, že se kapky jeho potu mísily s krví.

Evangelista, který byl sám lékařem, popisuje skutečný zdravotní stav zvaný hematohidróza. Při tomto vzácném jevu člověk doslova potí kapky krve. Například v důsledku vysokého stresu nebo nadměrné námahy se krev člověka tlačí přes membránu krevních cév a proniká kůží na povrch těla.

Zde se vracíme ke slovu „Getsemane“ neboli „lis na olej“. Olivový olej, který měl už v biblických dobách obrovský význam (používal se například při bohoslužbách k pomazání, pozn. red.), se totiž získává lisováním pod velkým tlakem. Symbolicky tak připomíná psychický tlak, kterému Ježíš Kristus musel čelit před svým sebeobětováním.

Getsemanskou zahradu osobně navštívil čtenář Deníku. Podívejte se:

Nejkouzelnější je Getsemanská zahrada ráno

Z plodů prastarých olivovníků, které rostou v Getsemanské zahradě, se olej každoročně lisuje dodnes. Přestože se tedy nejedná o autentické místo, je zahrada krásnou a symbolicky významnou atrakcí. Působivé místo však stojí za návštěvu i v případě, že vám křesťanská víra příliš neříká.

close Olivovníky v Getsemanské zahradě staré sice jsou, vysazeny však byly mnohem později než se mělo udát Ježíšovo zatčení. info Zdroj: Wikimedia Commons, Ian Scott, CC BY-SA 2.0 zoom_in Olivovníky v Getsemanské zahradě staré sice jsou, vysazeny však byly mnohem později než se mělo udát Ježíšovo zatčení.

Otevírací doba Getsemanské zahrady

  • Duben až září: 8 – 18 hod.
  • Říjen až březen: 8 – 17 hod.

Cestovatelský web The Backpacking Family doporučuje si na prohlídku zahrady vyhradit čas brzy ráno, kdy jí ticho a chlad propůjčují kouzelnou atmosféru. Příhodnou dobou je případně také čas později odpoledne. Jen je potřeba myslet na to, že deset minut před zavírací dobou vám už nebude dovoleno vstoupit.

„Getsemanská zahrada je relativně malá atrakce. Čas, který v ní strávíte závisí spíše na vaší vlastní touze zpomalit, přemýšlet a meditovat. Pokud se sem přijedete jen podívat, zahradu si můžete za pět minut prohlédnout a vyškrtnout ze seznamu. Na druhou stranu, pokud sem přijedete nasát atmosféru a strávit nějaký čas přemýšlením o významu tohoto místa, určitě můžete v Getsemanské zahradě pobýt mnohem déle,“ píše The Backpacking Family.