Tradiční pasování v červnu bohužel muselo být kvůli koronavirové epidemii odloženo na podzim. V druhé polovině září začalo samotné pasování, nyní již druháčků, nejdříve ze vzdálenějších okolních škol, kteří postupně přijížděli do Městské knihovny v Moravském Krumlově. Zde na ně již čekaly pracovnice knihovny, aby malé školáky slavnostně přivítaly v královském převleku. Poté, co děti složily pasovací slib, poklekly před knihovnici Radmilu Dvořákovou převlečenou za paní královnu a ta je odpasovala pravým rytířským mečem na čtenáře. Vedoucí knihovny Martina Nováková jim předala dárek – krásnou knížku dobrodružných příběhů spisovatelky Michaely Fišarové nazvanou První školní výlet, kterou  dětem darovalo město Moravský Krumlov v rámci projektu MAP II. Obrázky do ní nakreslila ilustrátorka Aneta Žabková. Každý ze žáků přečetl kousek z této nové knihy, aby ukázal, že umí číst a že si ji opravdu zaslouží. Svým podpisem na pasovací listinu potvrdil, že umí psát a zároveň, že knihy bude opatrovat jako nejvzácnější poklady.

V pondělí 20. září se v pana krále přeměnil ředitel Městského kulturního střediska Bořivoj Švéda, který s pracovnicemi knihovny odpasoval žáky z bližších okolních škol. A o den později se stal králem senátor a starosta Krumlova Tomáš Třetina a pan místostarosta Zdeněk Juránek a všech sedmdesát žáků místních škol pasovali na čtenáře, slavnostní pasování se konalo na městském úřadě. Už se těšíme, až si malí čtenáři přijdou do naší knihovny vybrat knížku ke čtení i zábavě.

Martina Nováková
za Městskou knihovnu Moravský Krumlov