Automechanici navštívili prostory firmy Psota, kde realizují odborný výcvik. Byla jim předvedena ukázka vozidel pro autoškolu skupiny B a C, seznámili se s celým areálem a se vším, co firma nabízí. Navštívili i Muzeum motorismu. Kadeřnice a kosmetičky absolvovaly exkurze po kadeřnicko-kosmetických salónech ve městě, v Gránickém údolí poznávaly přírodní materiály k výrobě kadeřnicko-kosmetických produktů. Kuchaři-číšníci nasávali gastronomii v hotelích Savannah, Znovín Šatov, Vinice Hnanice a Lahofer, budoucí prodavači se s náplní svého oboru seznamovali přímo v prodejnách sítě COOP a truhláři se prakticky vzdělávali v Dřevotvaru a v Asko nábytku.

Adaptační kurz pro obor Cestovní ruch byl zaměřen primárně na průvodcovskou činnost v národně-kulturních památkách. Byli zapojeni nejen žáci 1. ročníku, ale i druhého a třetího, kteří zde plnili funkci mentorů a mladším spolužákům předávali své zkušenosti z oboru a praxe přímo na Státním hradě Bítově a na Státním zámku Vranov nad Dyjí.

Žáci oboru Hotelnictví a turismus se prakticky seznámili s provozem hotelu Premium a znojemských kaváren, centrum Znojma poznávali při projížďce turistického vláčku a historii hradebního opevnění města vyslechli od naší bývalé žákyně.

Jak začít podnikat? Jaké jsou nástrahy podnikání? Odpovědi nejen na tyto otázky žáci oboru Podnikání, obchod a služby vyslechli přímo ve firmě Partners a při návštěvách místních úřadů a bank.

Mottem „Mezigenerační setkávání mají smysl“ zhodnotila aktivity obou dnů vedoucí oboru Sociální činnost: „Spontánnost žákyň při návštěvě domova pro seniory U Lesíka byla příjemně překvapivá. Již při prvním setkání nebyl problém v komunikaci, žákyně zvládly i manipulaci s invalidním vozíkem. Co je ale chvályhodné, tak především to, že seniory zapojily do svých seznamovacích aktivit. Rozloučení proběhlo společným zpěvem písně. Pocity byly nepopsatelné. To je smysl naší práce, to je radost, kterou rozdáváme a která se nám vrací.“

„Díky kurzu je žákům i učitelům umožněno rychleji se zorientovat ve skupině a vytvořit sociální vazby. Urychluje se adaptace žáků na nové prostředí, navození pozitivní atmosféry, tvůrčí spolupráce, tolerance a vzájemné úcty ve skupině. Pomáhá také vytvořit novou kvalitu vztahu mezi žákem, učitelem a jeho rodiči. Věříme, že jsme žákům pomohli překonat počáteční fáze, kdy se jim všechno zdá neobvyklé, cizí a neznámé,“ zhodnotil význam adaptačního kurzu Mgr. Libor Hanzal, ředitel školy.

Adaptační kurz zaměřený na sebepoznání je součástí kariérového poradenství školy. Naším cílem je, aby si mladý člověk uvědomoval, kde se nachází, a uměl si vytvořit svůj názor opřený o vlastní zkušenost. Takový člověk přijímá zodpovědnost za své rozhodnutí - mít v životě co nejlepší uplatnění.

LUDMILA KARPÍŠKOVÁ