Po krátké odmlce, kdy se v naší obci masopustní průvod a pochovávání basy nekonalo, se nám tuto tradici podařilo znovu obnovit a již několik let udržovat. Byť především následné pochování basy se koná v polních podmínkách. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu naší sokolovny basu totiž pochováváme pod otevřeným nebem přímo na náměstí. Nicméně věříme, že to nebude dlouho trvat a opět se nejen na pochování basy do sokolovny brzy vrátíme.

Finanční výtěžek akce, za který ještě jednou jménem celé naší jednoty Sokol Blížkovice děkuji, bude využit na sportovní činnost našich svěřenců.

David Hájek
Starosta TJ Sokol Blížkovic