Tradiční dětský den pořádá v Bohuticích naše Tělovýchovná jednota. Na hřiště letos přišlo na sedmdesát dětí a podobný počet dospělých. Všichni se dobře bavili, na děti čekaly hry, soutěže i sladká odměna. Všem, kdo se na přípravě dětského dne podíleli patří naše poděkování.


Simona Mašová