K Hruškám,  jedné ze čtveřice nejvíce postižených obcí v Podluží, mají lidé v Božicích jistý osobní, citový vztah, protože tam již dlouhá léta žijí dva božičtí rodáci. A tak není divu, že směrovali svoji konkrétní pomoc právě do Hrušek. Poslední červnový víkend to byla čtveřice fotbalistů TJ Sokol Božice, kteří položili novou střechu na domě jednoho z rodáků Honzy Řezáče, a první červencový víkend se na opravu dvou domů v ulici Týnecké, kudy mimochodem prošlo tornádo v plné síle, vypravila desítka členů SDH Božice. Čtyři dodávky s sebou vezly stavební materiál, hřebíky, lopaty, kolečka a další užitečnou pomoc. Tuto materiální část zajišťoval Jan Szabó mladší za přispění firmy, v níž pracuje. Dřevo zajišťoval rovněž Honza Szabó ml. s Lukášem Fialou a uhradili je božičtí hasiči. Mj. i z výtěžku Božických krojovaných hodů, které se v obci konaly 26.a 27. června. Součástí výpravy božických dobrovolníků byl starosta SDH Jan Szabó st., velitel SDH Dalibor Tomášek a jednatel Miroslav Beneš. Božičtí hasiči, kteří se podíleli na opravách poškozených domů v Hruškách, beze zbytku naplnili heslo zakladatelů dobrovolných hasičských sborů z konce 19. století: Hasič ku pomoci třebas o půlnoci. V pomoci v Hruškách božičtí hasiči pokračují i v pondělí.

Obec Hrušky patří k těm nejvíce zasaženým čtvrtečním tornádem a lidé tam nemůžou dodnes uvěřit, že právě část jejich obce byla těžce poškozena nebo úplně zničená. Osobně jsem Hrušky navštívil v úterý 29. června. Policie nás navigovala přes Tvrdonice a Týnec a tak jsme do Hrušek přijížděli právě ulicí Týneckou. Pohled to byl zdrcující a připadalo mi až nepatřičné, abych si takovou spoušť a zkázu fotil. Jeli jsme do Hrušek cíleně s materiální pomocí jedné pěstounské rodině. Paní Kalužíková mě vítala slovy: "To jsme se teda po letech potkali v takové situaci…" Jejich starší domek v řadové zástavbě určili statici ke zbourání, jejich dřevěnou halu, v níž pan Kalužík skladoval různý materiál a taky tři automobilové veterány, rozmetalo tornádo po obci a po přilehlých polích.

Ladislav Nevrkla