Lidem bez domova pří této příležitosti také poskytujeme informace o možnostech další podpory a pomoci při řešení jejich životní situace a o možnosti využití teplého ošacení z charitního šatníku. Cílem je zabezpečit základní lidské potřeby těchto osob (hlad, žízeň, teplo). V loňském roce jsme v zimním období vydalo celkem 1054 polévek. Do vydávání polévek  se zapoí jak zaměstnanci Oblastní charity Znojmo, tak i řada dobrovolníků, například členové Klubu seniorů Znojmo, řádové sestry a dobrovolníci z Věznice Znojmo.

47. krojované hody v Hrádku. Foto: archiv chasy
Hrádek slavil sedmačtyřicáté hody

Díky zapojení dobrovolníků dochází ke snižování předsudků o lidech bez domova mezi veřejností, které často těmto lidem brání návratu do běžného života.

Veronika Brandejs