v V neděli citonická chasa po mši svaté procházela obcí za doprovodu kapely pana Kubáka a zvala občany na odpolední program pod posvícenskou májí, kde od dvou hodin odpoledne hrála dechová kapela Březovjané. Dále byl u obecního sálu lunapark  s kolotoči, houpačkami a střelnicí.Nedělní počasí se vydařilo a všichni návštěvníci byli spokojeni.     

František Molík