Po více než dvou letech rekonstrukce skončil jeden z architektonických projektů města Znojma a mohlo se tak uskutečnit slavnostní otevření Centra Louka. Nejstarší část Louckého kláštera, která je známá jako "stará škola" po mnoha letech znovu ožívá. Opuštěná, zchátralá bývalá školní budova se proměnila v nové společenské a vzdělávací centrum. A podívat se dovnitř můžete třeba zrovna teď v sobotu 9. dubna. Komentované prohlídky začínají každou celou hodinu od devíti ráno do tří odpoledne, vyjma poledne. Vstup je zdarma, vstupenky si mohou zájemci vyzvednou v informačním centru přímo v Centru Louka.