Mohutný hrad Cornštejn na ostrožně nad Dyjí vystavěli v první čtvrtině čtrnáctého století Lichtenburkové, kteým s přestávkami patřil do vymření rodu v šestnáctém století. Od sedmnáctého století zůstával pustý. V současné době je v majetku znojemského muzea a přístupný je v letní sezoně. Naproti tomu zámek v Jaroměřicích začal vznikat zřejmě až v době, kdy se osud Cornštejna již začínal naplňovat. Renesanční zámek vystavěl ve třetí čtvrtině Ludvík Meziříčský. Dnešní monumentální barokní podobu dala zámku přestavba v první třetině osmnáctého století za Jana Adama z Questenberku. Na projektu se podílel slavný architekt Johann Lucas von Hildebrandt.

Procházka čerstvě zasněženým Moravským Krumlovem.
Od Floriánku k zámku i na Vrabčí hájek. První sníh láká v Krumlově ven