V letošním roce láká zřícenina hradu Cornštejna u Bítova hned několika novinkami týkajícími se nejen prohlídek a akcí, ale i zlepšení komfortu pro personál a návštěvníky, na které se od soboty 15. května 2021 už těšíme. „Novinkou budou speciální prodloužené prohlídky s odborným výkladem průvodce,“ představuje ředitelka Jihomoravského muzea ve Znojmě Vladimíra Durajková letošní zajímavosti a pokračuje: „Na těchto pravidelných prohlídkách se návštěvníci seznámí nejen s historií hradu, ale také s novými archeologickými nálezy a výsledky výzkumů, které naši archeologové prováděli od roku 2018. S loňským podzimem byly práce ukončeny a nyní nastal čas tyto zajímavosti představit.“

Výzkum přibližuje archeolog muzea David Rožnovský: „V roce 2020 se uskutečnila druhá etapa čištění podzemních prostor pod starým palácem. Tyto prostory jsou v literatuře interpretovány jako hradní cisterna na vodu. Při výzkumu jsme zcela odstranili druhotné zásypy a odkryli zbývající část spodního schodiště zděného z plochých kamenů. Získali jsme také  celou řada nálezů spadajících do období od středověku až po 20. století. Mezi nejzajímavější patří části kamenických prvků (např. ostění oken) a zlomky reliéfních kachlů, jejichž čelní vyhřívací stěna byla zdobena např. motivy sv. Jiří, sv. Petra a Pavla nebo motivem kružby gotického okna.“ Návštěvníci tak mohou nahlédnout do prostor cisterny a dozvědět se více o dalších nálezech, které byly při těchto pracích odkryty.

Na konci minulého roku byly pro pro kiosek a pokladnu hradu přivedeny inženýrské sítě. Výkopové práce doprovázel  archeologický výzkum dokumentující pofily výkopů. Zvláštní pozornost archeologové věnovali prostoru 3. brány. Výkopy zde provedli bez použití mechanizace a snižování terénu probíhalo postupně po jednotlivých archeologických vrstvách. „V prostoru brány se podařilo v ploše zdokumentovat její základ, před branou byla zachycena kamenná plenta, která mohla sloužit jako opora pro starší padací most, jenž byl nahrazen mostem kamenným. Zajímavostí může být objev poměrně velkého množství železných hřebíků a drobného kování, které se nacházely za 3. bránou na skalnatém podloží či těsně nad ním. Před konírnou byla objevená ve skále vyjetá „kolej“, která mohla být způsobena tehdejším používáním vozů,“ řekl k výsledkům výzkumu Rožnovský. Od loňska jsou v v areálu hradu také nové toalety, které jsou společně s přivedením elektřiny jistě vítaným zlepšením komfortu pro zaměstnance i návštěvníky.

Nejen prezentované archeologické nálezy jsou v letošní turistické sezóně novinkou. Pro rodiny s dětmi navrhla muzejní pedagožka Monika Mažárová dobrodružnou hru: „V rámci individuální prohlídky se mohou rodiny s dětmi nechat vtáhnout do historie Cornštejna prostřednictvím pověsti o bílé paní a cornštejnském pokladu. V několika zákoutích zříceniny hradu Cornštejna na ně čekají příběhové panely s úkoly. Pokud je všechny splní, pomohou místní bílé paní. Ta každou malou princeznu a rytíře za jejich pomoc odmění.“ Více už ale prozrazovat nebudeme. Vydejte se za příběhem bílé paní na hrad.

Pro milovníky řemesel a řemeslných výrobků jsme připravili na sobotu 24. července 2021 celodenní jarmark s ukázkami řemesel. Můžete se podívat na práci uměleckého kováře, výrobu nožů z damascénské oceli, dřevěných hraček, proutěného zboží nebo předvedení kamenického řemesla, ale ochutnáte i středověké placky a kaše, domácí zavařeniny i sirupy. Celý den si užijí také děti, pro které bude připraven zábavný program. Letošní druhý ročník snad bude slunečný a bez mráčku a počasí nám bude – na rozdíl od loňského prvního jarmarku – přát. Nebude chybět ani tradiční Léto na Cornštejně, kdy se v průběhu července a srpna na zřícenině hradu vystřídá několik skupin historického šermu s divadelními a šermířskými vystoupeními, které by neměly na žádném hradě chybět.

Nezapomeňte, že parkování pod zříceninou hradu Cornštejna je omezené, proto doporučujeme zaparkovat automobil na odstavné ploše cca 500 metrů směrem na Lančov. Návštěva hradu je ideálním výletem na kolech. Pro tento případ je během sezóny posílena autobusová doprava umožňující přepravu kol cyklobusy v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK). Otevírací doba zříceniny hradu Cornštejna je v květnu o víkendech a od 31. května pak každý den od 9 do 17 hodin až do konce září 2021.

Renata Hurníková