Akce každoročně školou pořádaná v první polovině ledna se konala třetí lednovou středu. Žáci devátých tříd nejen ze Znojemska tak měli jedinečnou příležitost se seznámit s tím, jaké škola nabízí obory, v čem jsou tyto obory specifické, anebo s tím, jaké jsou studijní plány.

Zájemci nejen z řad žáků, ale také z řad rodičů a příbuzných si mohli prohlédnout veškeré prostory školy počínaje hlavní budovou na Pontassievské, následně pak prostory obchodní akademie, Domov mládeže i školní jídelnu.

Žáci devátých ročníků této nabídky využili v nebývalém množství, čímž potvrdili, že o obory na GPOA je obrovský zájem.

Na Obchodní akademii si zájemci mohli popovídat s učiteli školy, kteří nabídli hlavní informace o tom, jak probíhá výuka, jaké je vybavení jednotlivých učeben, jak vypadá maturitní zkouška, co je předmětem odborné praxe a třeba také to, jaká je uplatnitelnost studentů, kteří si vyberou obor obchodní akademie nebo informační technologie. Od žáků školy pak deváťáci zjistili, jak jsou spokojeni s výukou, s kvalitou vybavení v učebnách a také se dozvěděli mnoho užitečných informací o tom, jak vlastně funguje chod školy.

Také byla představena 3D realita společnosti Microsoft, která je partnerem školy ve vzdělávání, dále pak studenti třetího ročníku předvedli svoji práci ve studentské společnosti, v aule školy pak probíhala ukázka učebnic a učebních pomůcek pro jednotlivé předměty, v počítačové učebně bylo možno zhlédnout ukázku psaní na klávesnici, v němž mají studenti později možnost složit státní zkoušku, v dalších počítačových učebnách se nacházela např. ukázka 3D tisku, kterou prováděli sami studenti školy, další zajímavostí byla Mixed Reality – HoloLens, což je propojení virtuálního světa se světem skutečným pomocí speciálních brýlí, anebo byla možnost vyzkoušet si workshop programování pro dívky ze základních škol, další učebna nabídla praktické zapojování počítačových komponentů. Na chodbách školy také probíhala výstava statistických plakátů žáků školy.

Všechny tyto činnosti, ukázky praktické výuky a možnosti, jak se mohou žáci realizovat, nabídly široký záběr argumentů, které mohou následní absolventi základních škol využít při výběru své střední školy.

Podle počtu účastníků lze určitě říci, že Den otevřených dveří na GPOA byl akcí velmi úspěšnou.

Leoš Gretz