Vojtěch Jaroš žáky a žákyně seznámil s terminologií a pojmy, se kterými se mohou setkat, pokud by se ocitli v problematické finanční situaci. Část přednášky se věnovala samotné práci soudního exekutora. Děti zajímalo i to, kdo se může exekutorem stát, kdo ho jmenuje a kontroluje. Stejně tak se dozvěděly, že v České republice máme 157 soudních exekutorů a Exekutorská komora ČR sídlí v Praze a v Brně má pobočku.

K nejzajímavějším částem přednášky patřily jako vždy případy z praxe. Vojtěch Jaroš působí jako soudní exekutor ve Znojmě a je také členem kárné komise EK ČR. Od začátku letošního roku už měl celkem sedm přednášek. „I když času nemám nazbyt, snažím se o to, aby se k veřejnosti dostalo maximum informací z oblasti exekucí. Jen tak se dá předejít mnoha budoucím a často zbytečným problémům,“ dodává.