Zpracovali jsme hned několik verzí s dětmi, které navštěvují hudební kroužky na naší škole. Zpívat ve studiu si vyzkoušeli ti nejmenší, ještě úplně nezkušení zpěváčci, kteří to zvládli odvážně a na jedničku. Zpívali také hudebně se zdatně rozvíjející, až po paní učitelky.

A kde nás můžete slyšet se všemi zúčastněnými? Na zpracovaných videích třeba na YouTube nebo si nás přijďte poslechnout naživo 2. 12., kde vám zazpíváme na školním nádvoří. Také 18. 12. na vánočním koncertu naší školy, kde náš zpěv ještě doprovodí žáci hudebního kroužku 2. stupně, se kterými tuto píseň pilně cvičíme na cimbály a další hudební nástroje. Věříme, že Vás naše písnička potěší, udělá Vám radost, zpříjemní vánoční čas a bude Vás bavit tak, jako baví nás ji zpívat a hrát.

Velké poděkování patří panu Lubomíru Janu Chlumskému za velkou trpělivost s námi v nahrávacím studiu a rodičům za ochotu a spolupráci.

Marcela Přibylová, děti z hudebních kroužků a paní učitelky 1. stupně