V osmých a devátých ročnících si žáci vyzkoušeli němčinu. K výuce byly využity i nové tablety, což žáky velmi potěšilo, protože rádi používají moderní prostředky. Cílem dětí bylo vytvořit plakát o konkrétní evropské zemi.

Školáci obdrželi mapy a obrázky a na jejich základě hledali informace o Polsku, Velké Británii, Švýcarsku, Španělsku, Francii a Německu. Všichni zúčastnění si letošní EDJ velice užili.

Andrea Valová, Erika Konvalinová