Svatojanská slavnost ve znojemském Svatojánku znamenala pro děti vycházku do lesa, setkání s lesními vílami, doplňování znalostí o tom, co v lese roste a žije, ale také obřady s vílami a nechybělo ani opékání špekáčků s rodiči u jurty. (red)