Masek se letos sešlo na dvacet, počasí nám přálo. Z masopustních maškar nám chyběl snad jen medvěd, toho doplníme příští rok. Našli jsme si, jaké maškary na masopustu nesmí chybět a náležitě jsme se připravili.

Loni jsme po padesáti letech obnovili posvícení. Konalo se v létě na hřišti, vyšlo nám počasí, bylo to něco nádherného. Letos jsme se rozhodli, že po třiceti letech obnovíme i masopust. Naše asociace existuje dvacet let, věnujeme se hlavně cvičení, ale  rozhodli jsme pořádat také různé akce, jako je dětský den, vánoční a velikonoční dílny, rozsvěcení vánočního stromu a podobně. Chystáme také vítání občánků.

Lenka Plešková