Dřevěné sochy Josefa a Marie pro náš betlém vyřezal řezbář pan Jaroslav Pecháček z Hanušovic. Sochy do betléma obec pořídila za finanční podpory Skupina ČEZ
a dukovanské elektrárny.  Za tuto podporu mnohokrát děkujeme a věříme, že se nám podaří každoročně počet postav v betlému rozšiřovat!
Ve čtvrtek 3. prosince našemu betlému požehnal také pan farář z naší farnosti Pavel Krč.

Jana Mašová