Výstava s názvem Znojmo 1918–2020: architektonické proměny, nacházející se v Domě umění Jihomoravského muzea ve Znojmě až do 9. ledna příštího roku, dává nahlédnout do souvislostí urbanistického rozvoje města i výstavby jednotlivých budov. Každému návštěvníkovi dává možnost poznat vybrané zástupce moderní architektury ve věcném světle výstavních sálů a vybízí k dialogu. Na výstavě jsou prezentovány regulační a územní plány od konce 19. století, modely současných i poválečných budov včetně projektů. Vůbec poprvé budou k vidění projekty na dostavbu radnice z těsně poválečných let, model tzv. nové nemocnice či zrestaurovaný nábytek vily Josefa Mareše. „Vlastní sbírkové předměty muzea se nám podařilo doplnit řadou zápůjček,“ upřesňuje kurátorka výstavy Monika Mažárová a dále vyjmenovává: „Na výstavě se tak potkávají půjčené modely současných budov, jako je například plovárna z Architektonické kanceláře Burian–Křivinka nebo Vinařství Lahofer od brněnských architektů Chybík a Krištof, s projekty z archivu Muzea města Brna.“

Výstavu, podpořenou z dotace města Znojma, pak doplňuje také stejnojmenná publikace, která je výsledkem spolupráce odborných pracovníků znojemského muzea, pražské Galerie Jaroslava Fragnera, Národního památkového ústavu a místního architektonického studia ORA. Kniha díky dotaci Ministerstva kultury ČR shrnuje bádání autorského týmu a na 240 stranách přináší nejen celkový přehled architektonického a urbanistického vývoje, ale také výběr 77 staveb reprezentujících moderní tvář Znojma. Výstavu doplňuje také stránka Moderní Znojmo na Facebooku Znojmo od roku 1918 získalo stavby obdivované, respektované, znovuobjevené i zatracované. Zda se nám líbí či nikoliv, je dáno individuálním vkusem každého z nás. Výstava spolu s knihou však nabízí možnost seznámit se s jednotlivými příklady, okolnostmi jejich vzniku či autory a najít si spravedlivý postoj k neprávem opomíjené architektonické podobě Znojma – historického, současného i budoucího.

Renata Hurníková
Jihomoravské muzeum Znojmo