Naposledy děvčata v Petrovicích na pochůzku se Smrtolkou vyšla v roce 2019. Loni ani letos to kvůli epidemickým omezením nebylo možné. Připomeňme si proto jak tato tradice v Petrovicích i jiných obcích vypadala. Organizaci obchůzky mají na starosti starší děvčata, která obyčejně týden před Smrtnou nedělí pozvou všechny dívky přiměřeného věku. O Smrtné neděli obchází děvčata s nazdobenou Smrtolkou vesnici. U každého domu se zastaví a zazpívají píseň „Smtolenko smrtolná“. Za zpěv dostávají různé potraviny nebo peníze. Po skončení obchůzky si „vychozené“ dary dívky rozdělí. V některých vesnicích maminky připraví společnou hostinu, někde tentýž den (Dolní Dubňany), jinde až na Květnou neděli (Petrovice, Lesonice, Rybníky). V těchto vesnicích dostávaly dívky kromě peněz a vajec a potravin k přímé konzumaci také suroviny k vaření a pečení (cukr, krupice, mák, máslo, povidlí). Podle tohoto sortimentu můžeme usuzovat, že i v Jamolicích a Horních Dubňanech bývaly dříve společné hostiny. Starším děvčatům, která měla na starost organizaci obchůzky se říkalo párovačky (Morašice, Skalice, Medlice), poručnice a podporučnice (Dolní Dubňany), páni (Lesonice, Petrovice), panovnice (Horní Dubňany), kaprháli nebo děličky (Rybníky). Dnes chodí děvčata z celé vesnice pohromadě.  

Bronislav a Eva Grunovi