Žáci orali jednostrannými dvouradličnými pluhy. Při soutěži oráči nejdříve vyořou tzv. rozpich a poté následuje doorávka pozemku tzv. do skladu. Jejich výkon je průběžně hodnocen komisí rozhodčích a hodnotí se: provedení rozpichu, vyhlubování a zahlubování pluhu, přímočarost, hloubka a celkové provedení. Soutěž podporují zemědělské podniky, firmy prodávající zemědělskou techniku a další významné firmy z regionu. Tyto firmy zde vystavují techniku a poskytují materiální a finanční podporu pro soutěž.

Soutěž pravidelně navštěvují zástupci Jihomoravského kraje, města Znojma, žáci pořádající školy i základních škol a veřejností Akci doplnily praktické ukázky moderní zemědělské techniky, kovářské dovednosti, využití agrodronu v zemědělství, měření výkonu traktoru motorovou brzdou a orbou koňským spřežením.

Letošní ročník se konal pod záštitou ministra zemědělství  Zdeňka Nekuly, který si prohlédl soutěžení, diskutoval se žáky i pedagogy a předával ceny těm nejlepším. Dále soutěž zaštiťovaly Jihomoravský kraj, město Znojmo a Agrární komora Znojmo.

Kategorie chlapci:
1. místo - Milan Coufal ze Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova
2. místo - Jan Balabán ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Vyškov
3. místo - Bedřich Trnečka z Obchodní akademie a Středního odborného učiliště, Veselí nad Moravou
Kategorie dívky:
1. místo - Tereza Eliášová z Městské střední odborné školy Klobouky u Brna
2. místo - Simona Zvonková ze Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova
3. místo - Adéla Kovacsová ze Střední vinařské školy Valtice
Celkový vítěz - pohár ředitele školy: Tereza Eliášová z Městské střední odborné školy Klobouky u Brna

Pavel Vávra