Naši studenti své znalosti německého jazyka zúročili a nadále zúročují nejen při studiu vysokých škol v Rakousku, či Německu, ale také ve svém dalším profesním životě. Dvojjazyčné gymnázium by samozřejmě nemohlo fungovat bez učitelů – ať už českých, či rakouských, kterých se ve Znojmě během 30 let vystřídalo asi 30. To, co je zřejmě neopakovatelné, je atmosféra 90. let, kdy mohli studenti konečně vycestovat do všech německy mluvících zemí (nejen do bývalé NDR), kde mohli „naostro“ trénovat nabyté jazykové vědomosti, ochutnávat tamější zvyky, kulturu, způsob života, který byl tehdy tolik odlišný od toho našeho.

V současné době otevíráme v rámci šestiletého dvojjazyčného studia 1 třídu, do které mohou nastoupit žáci po ukončení 7. třídy ZŠ, předchozí znalost německého jazyky není nutná. Od 1.ročníku se studenti setkávají se 2 cizími jazyky – s NJ a AJ. Od 3.ročníku jsou některé předměty vyučovány v NJ (dějepis, zeměpis,  atematika, ZSV). Součástí vzdělávacího plánu jsou také zahraniční exkurze a výměnné pobyty, k našim partnerským školám se řadí školy z Německa, Rakouska a Holandska. Maturitní zkouška z NJ je uvedena na seznamu standardizovaných jazykových zkoušek vydaném MŠMT. Naše škola připravuje studenty na mezinárodní zkoušky v NJ (Rakouský jazykový diplom ÖSD) a v AJ (FCE). Zkoušky probíhají přímo u nás ve škole v úrovních B1 – C2. „Dvojjazyčák“ za svou mnohaletou existenci ovlivnil životy spousty lidí, jejichž vzpomínky jsou jistě nezapomenutelné. Myslím, že dvojjazyčné gymnázium má své pevné místo v našem městě a věřím, že tomu tak zůstane i nadále.

Dana Olejová