Minulost vystupující na povrch. Odhalený jez, který hučí tak, že je to slyšet z dálky - kolem Králova stolce je to zvuk nezvyklý. V těchto dnech je o něco snazší představit si, jak údolí Dyje vypadalo před stavbou znojemské přehrady. Škoda, že tam most nezůstal. Okruh ze Znojma přes Kraví horu na Sealsfieldův kámen a pak přes řeku na Králův stolec a Hradiště domů by určitě patřil k mým oblíbeným.

Turistický průvodce z roku 1936 podobný výlet popisoval, tehdy (před stavbou přehrady) se ovšem ještě dalo chodit hluboce zařízlým údolím po cestách na obou březích řeky. "Trouznice, býv. mlýn, přestavěn 1933 na hydrocentrálu, zásobující město Znojmo elektrickým proudem. Zbývající místnosti upraveny na restauraci a na hotel pro letní hosty. K prohlídce hydrocentrály je si třeba vyžádati již ve městě v elektrárně (Kernekerova tř. 8) průvodce, neboť veškeren provoz je řízen na dálku z městské ústředny." (K. Zobal, R. Melkus: Podyjí)

Veronika Králová
domavpodyji.cz