Česká ilustrace má dlouholetou tradici. Snad každý zná jména jako Josef Lada, Jiří Trnka nebo Adolf Born, která jsou neodmyslitelně spjata zejména s dětskou literaturou. Současná mladá generace ilustrátorů a ilustrátorek, kteří na tuto tradici navazují, vynikají zejména svými originálními přístupy a mnohdy i experimentální a hravou formou ztvárnění. Dnešní mediální prostředí nabízí množství inovativních technik a potažmo i široké spektrum vyjadřovacích možností, které mnohdy přesahují hranice klasické ilustrace.

Možnosti a rozmanitost současné české ilustrace nám přibližuje výstava v GaPu / Galerii a Prostor. Vystavující umělci a umělkyně jsou vybraní finalisté ceny Czech Grand Design v kategorii Ilustrátor roku. Tři z nich se navíc zúčastnili prvního ročníku rezidenčního pobytu ve Znojmě. Nikola Logosová, Patrik Antczak a Jan Šrámek přijeli poznat Znojmo a jeho obyvatele z blízka, aby pak své dojmy mohli přetransformovat do uměleckého díla. Patrik Antczak se inspiroval znojemskými věžemi a celkovou siluetou Znojma, kterou převedl do hravých geometrických tvarů. Nikola Logosová ponořila město do magicky potemnělé atmosféry. Oproti tomu dílo Jana Šrámka vyniká precizní vizuální čistotou.

Jedním z dílčích cílů rezidenčního pobytu byla návaznost na bohatou znojemskou historii v podobě současného uměleckého projevu. Vystavující tak skrze své ilustrace poskytují zcela nový a nečekaný pohled na zdánlivě známé město.

Daniela Hegová

Současná česká ilustrace
9. 12. 2021 - 16. 3. 2022
Nikola Logosová, Patrik Antczak, Jan Šrámek, Barbora Idesová, Jindřich Janíček a Michal Bačák
kurátorky: Andrea Krejčí, Lenka Lovicarová
GaP / Galerie a Prostor, Znojmo