Všichni návštěvníci lednového Dne otevřených dveří školy GPOA Znojmo si prohlédli kmenové třídy i odborné učebny, ptali se na podrobnosti, které se dotýkají studia. Někteří zájemci chvíli poseděli v bufetu v podkroví, další se procházeli pomalu chodbami, aby mohli poznat atmosféru, která ve škole panuje. Skupinky návštěvníků postupně provázeli budovou nejen učitelé, ale i současní studenti, kteří byli schopni představit svoji školu s velkou dávkou empatie.

Učni z Uhlárky při soutěži.
Instalatéři z Uhlárky byli v Brně bronzoví

GPOA nabízí velmi zajímavé obory: 4leté a 8leté gymnázium, tři pedagogické obory, v budově na ulici Přemyslovců pak studium výpočetní techniky a jeden obor ekonomický. Žáci ze znojemské oblasti tedy nemusí ve svých patnácti letech odjíždět na studia do škol v sousedních okresech, mohou využít bohaté nabídky, kterou jim škola přímo v centru města Znojma tradičně zajišťuje.

Leoš Gretz