Celkem přispělo do soutěže svými texty asi 200 soutěžících a tři školy s kolektivní prací žáků. Z našeho Gymnázia Dr. Karla Polesného se soutěže zúčastnila současná 4.A a 4.B2.B). Naši studenti obsadili se svými pracemi přední místa :

1. místo v kategorii 16 - 19 let Josef Lezna (4.B) v próze
3. místo v kategorii 12 - 15 let Nicol Černá (4.A) v próze
Čestné uznání Josef Lezna (4.B), Nicol Černá (4.A), Daniela Ottová (4.A ), všichni tři v próze
Čestné uznání Barbora Kotoučová (4.A) v poezii
1.místo třída 4.A za kolektivní práci NAŠE POHÁDKY
Čestné uznání třída 4.B za kolektivní práci PŘÍBĚHY Z RODINNÉ KRONIKY

Všem mladým spisovatelům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další literární tvorbě.

Dana Olejová