V roce 1902 byl v obci Ctidružice založen sbor dobrovolných hasičů, který zcela naplňoval svoje poslání, kterým byla ochrana majetku před požáry a jinými živly a zmírnění jejich následků. Od počátku však působil i na poli kulturním. Založení sboru inicioval tehdejší řídící učitel Ferdinand Loucký, který působil v tehdejší škole, jejíž budova v současné době slouží jako kulturní dům. Do sboru tehdy vstoupilo dvaadvacet členů. Mnohá příjmení zakládajících členů se objevují i v současném seznamu členů. Je tak zřejmé, že hasičina se ve Ctidružicích dědí. Již za dva roky po založení sboru, pořizuje obec hasičům dvouproudou stříkačku. Kulturní život díky hasičům v obci vzkvétal. Činnost sboru nenarušila ani druhá světová válka, avšak hasiči se mohli věnovat pouze hasičskému poslání.

V roce 1927 vlastnil sbor tři stříkačky- čtyřkolovou, dvoukolovou a jednu bez kol. V roce 1932 byla zakoupena motorová stříkačka od firmy Vystrčil Telč, která byla zakoupena za 30 000,- Kč. Sbor dal v protihodnotě starou stříkačku a zbylá částka byla rozdělena na 3 splátky. Sbor disponoval vozem Tatra 805, který nyní vyjíždí pouze při slavnostních příležitostech. V roce 2009 byl zakoupen obcí vůz Ford Tranzit, který s malými úpravami sloužil jako zásahové vozidlo a přepravoval mladé hasiče na soutěže v požárním sportu. O více jak deset let později se obec stává majitelem moderního zásahového a plně vybaveného hasičského vozu Ford Tranzit, který odpovídá standardům profesionálních zásahových vozů. Do užívání je předán zásahové jednotce v roce 2019. Jednotka disponuje s hasičskou stříkačkou PS 16. První hasičská zbrojnice byla postavena v roce 1904. Neplnila ale svoji funkci dostatečně, proto byla postavena nová zbojnice před sedmdesáti lety. V roce 2019 prošla celkovou rekonstrukcí.

Dnes má sbor 32 členů. Z toho 6 dětí, 4 ženy a 22 mužů. Obec při sboru zřizuje jednotku požární ochrany, která má 6 členů. Starostou sboru je Ladislav Veverka a velitelem Antonín Hevera. Sborem prošlo mnoho občanů z naší vesničky, a byli mezi nimi zcela jistě také osobnosti soukromého i veřejného života. Za činnost našich předchůdců se patří poděkovat. Jejich práce byla příslibem do budoucna a byla chvályhodná. Jsme na činnost předků hrdí a zůstáváme členy sboru i nadále. Poděkování patří samozřejmě i vedení naší obce. Podporuje nás, proto se i my snažíme podporu vracet v prospěšné činnosti.

Termín oslav byl určen na sobotu 21. května, tedy na letošní ctidružický pouťový víkend. Oslavy se tak odehrávaly vedle kaple sv. Jana Nepomuckého. Přípravy akce vyvrcholily ve čtvrtek a v pátek, kdy většina hasičů a dobrovolníků pomáhala, kde bylo zapotřebí. V sobotu hodinu po poledni jsme se všichni sešli před kulturním domem v hasičském stejnokroji a přivítali vzácné hosty. Následovalo oficiální zahájení oslav, a to slavnostním nástupem, při kterém zazněla česká státní hymna. Velitel Antonín Hevera podal hlášení starostovi sboru Ladislavu Veverkovi, který prohlásil oslavy za zahájené. Oslav se účastnili první náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Lukáš Dubec, vedoucí aktivu zasloužilých hasičů Rudolf Souček, první náměstek starosty okresního sdružení hasičů Martin Bloudíček. Během úvodních slov byli vyznamenání členové SDH Ctidružice. Na návrh SDH Ctidružice byla udělena Okresním sdružením hasičů Znojmo Medaile za zásluhy panu Jiřímu Mičkovi. Dále bylo uděleno Krajským sdružením hasičů JmK Čestné uznání panu Pavlu Krejčímu a Janu Vytopilovi. Nejvyšší vyznamenání, Medaili sv. Floriána, obdrželi od Krajského sdružení hasičů JmK pan Janu Bořecký, František Hevera a Ladislav Svoboda. Dva členové ještě přebrali od zástupců okresu dárkový balíček ke svým kulatým 80. narozeninám, které oslavili František Hevera loni v březnu a Jan Bořecký letos v dubnu. Hasiči a přítomní hosté uctili památku ctidružických zesnulých, nejen zakládajících členů, dále hasičů, kteří při výkonu svého poslání přišli o život.

Po skončení oficiálního programu bylo zahájen program kulturní. Jako první se představil Kynologický klub z Moravských Budějovic. Pejsci předvedli dogfitness, bravurně si poradili s vyhledáváním „drog“, povely a slalom mezi dětmi zvládli levou zadní.

Návštěvou nás poctily složky integrovaného záchranného systému. Zdravotnická záchranná služba JmK, která k nám přijela z Brna, předvedla názornou ukázku první pomoci, práci s AED včetně proškolení přítomných diváků. K nahlédnutí byl speciální zásahový vůz. Mezi záchranáři byl i nám dobře známý ctidružický dobrovolný hasič Marek Krejčí. Na zdravotnickou záchrannou službu navázal Hasičský záchranný sbor JmK ze Znojma. Profesionální h-asiči přijeli dvěma vozy. Přítomní hosté měli možnost obhlédnout vozy a jejich výbavu. Všechny zaujala práce s výsuvným zásahovým žebříkem, který se na několik minut stal opravdu výraznou dominantou obce a převyšoval snad úplně vše kromě ctidružického vodojemu. Pro děti hasiči připravili překvapení v podobě voňavé pěny, ve které se děti příjemně zchladily. Pěna měla u nejmenších hostů opravdu veliký úspěch.

Aby byl integrovaný záchranný systém úplný, svůj vůz a výbavu převedla Policie ČR z Vranova nad Dyjí. Páni policisté vyzvali děti, aby se posadily do zásahové vozu, pouštěly majáky a sirény. Každé dítě dostalo individuální přednášku, jak je vůz vybaven, a co k čemu slouží. Asi nejzábavněji zněly dětské hlasy v tlampači policejního vozu, které vyzývaly všechny přítomné k zastavení, k pozoru a podobně. Důmyslný zastavovací pás pro cílený defekt pneumatiky a teleskopický obušek či kevlarová vesta budily respekt.

Po delší době ve Ctidružicích zahrála dechová kapela. Více jak dvouhodinový koncert nám připravila kapela Vysočanka – dechová hudba z Brtnice. Všichni přítomní si od srdce zazpívali a někteří si dokonce zatančili. Celý odpolední program oslav měl po celou dobu důstojné publikum. Program zjevně zaujal. Všem účinkujícím a jejich vedení se patří opravdu vřele poděkovat. Vážíme si vaší práce.Oslavy byly završeny večerní taneční zábavou, kterou provázelo Duo Melody. Taneční zábava se protáhla až do brzkých ranních hodin.Velice ráda bych všem poděkovala, hostům, účinkujícím a samozřejmě i ctidružickým hasičům a hasičkám za přípravy a realizaci celých oslav. Nemalé poděkování patří rodinám za jejich trpělivost a podporu.

Dagmar Veverková
za SDH Ctidružice