O počátcích školy uvádí školní kronika: Když už konečně r. 1744 kaplan v Mašůvkách bydlel, potřeboval také kostelníka, muže s jistými zkušenostmi, znalostmi a schopnostmi pro pomoc v duchovní správě. Pročež dala vrchnost zbudovat vlevo od kaple světničku, kuchyňku a dřevník pro kostelníka.

V té době byl v pavlickém špitálu jeden starší muž, do jisté míry znalý čtení a psaní a ještě natolik zdravotně způsobilý, že jej vrchnost mohla pověřit bydlením v domečku u kaple v Mašůvkách a kostelnickou službou.

Hluboké Mašůvky si v květnu připomínají sté výročí od založení školy.Hluboké Mašůvky si v květnu připomínají sté výročí od založení školy.Zdroj: se souhlasem Petra Grégra

Kronikář výslovně poznamenává, že dítky, které se na něho obracely učil základům čtení a psaní. Když již byl dosti starší, zanechal snad této činnosti a vrátil se do pavlického špitálu.

V matrice zemřelých farnosti Přímětice, kam patřily v té době Mašůvky, je ale uveden pozoruhodný zápis: 14. září 1741 zemřel František Tribula, učitel z Mašůvek. Tento zápis vede k domněnce, že tedy škola v Mašůvkách byla založena již před tímto rokem.

Hluboké Mašůvky si v květnu připomínají sté výročí od založení školy.Hluboké Mašůvky si v květnu připomínají sté výročí od založení školy.Zdroj: se souhlasem Petra Grégra

Školní kronika dále uvádí: Žádost o školu v Mašůvkách si podal 6. 4. 1766 František Sachsel do té doby působící již pátým rokem v Příměticích. Jeho žádosti bylo vyhověno.

V počátcích školy se učilo v malé chaloupce, stojící vlevo od kostelíka. Učebna byla malá světnička o šesti lavicích, měla tři okna a byla v zimě vytápěna z chodby. V této chaloupce bydlel také učitel.

V roce 1802 byla provedena stavba nové školní budovy, která byla rozšířena, rozdělena chodbou na část s učebnou a na část sloužící za byt učitele.

V roce 1893 byla vzhledem k vysokému počtu žáků provedena přístavba druhé učebny z dosavadního učitelského bytu a byl zřízen byt pro podučitele, protože škola byla rozšířena na dvojtřídní.

V roce 1898 byl na západní straně Úlehly postaven byt pro nadučitele (č. p. 117). Pro stále narůstající počet žáků byla v r. 1922 škola rozšířena na trojtřídní. Dosavadní budova již nevyhovovala, proto bylo v roce 1923 započato se stavbou nové školní budovy.

Hluboké Mašůvky si v květnu připomínají sté výročí od založení školy.Hluboké Mašůvky si v květnu připomínají sté výročí od založení školy.Zdroj: se souhlasem Petra Grégra

Dosavadní budovu zakoupil řídící učitel František Bauer, který ji přebudoval na obytné a hospodářské stavení. Později byla zařazena do seznamu kulturních památek.

Stavba školy a další milníky

Nová školní budova byla zhruba postavena už 25. 11. 1923, kdy proběhlo oficiální otevření školy za přítomnosti největšího donátora, majitele jevišovického Velkostatku a panství, pana barona Wilhelma Offenheima.

Vyučovat se ovšem začalo až na jaře příštího roku 12. 5. 1924 a tak si letos připomínáme sto let od otevření nové školní budovy. Škola byla postavena nákladem 266 874,43 korun, z toho příspěvek velkostatku Jevišovice činil 180 000 korun.

V době druhé světové války byla do školní budovy umístěna česká měšťanská škola, převedená sem ze Znojma, Václavského náměstí. V poválečném období byla prováděna potřebná modernizace budovy a jejího vybavení. Opravy střechy, fasády, umýváren a dalších prostor.

Hluboké Mašůvky.Hluboké Mašůvky.Zdroj: Deník/Dalibor Krutiš

V roce 1970 bylo pořízeno ústřední vytápění, v roce 1974 (tedy před padesáti lety) věžní hodiny, v letech 1976-1977 provedena přístavba školní kuchyně s jídelnou, učebny a kanceláře. Nově byly upravené prostory mateřské školy.

V roce 2012 a 2013 školní budova prošla kompletní rekonstrukcí, byla vyměněna okna za plastová, zateplen plášť budovy a opatřen novým nátěrem. Uvnitř byla budova vymalována, nově vyzdobena a byla postupně vybavována moderní technikou. Současně byla i zmodernizována odpočinková zóna a dvůr za školou.

Správcem školy (řídícím učitelem, nebo ředitelem) byli v letech:

  • 1766-1797 František Sachsel, 1797-1824 Matěj Deabis, 1824-1839 František Dočekal, 1839-1859 Antonín Kos, 1859-1891 František Krejčí, 1891-1895 Jan Zigmund,1895-1925 František Bauer
  • 1925-1926 Karel Pevný, 1926-1949 Josef Přinosil,1949-1964 Jan Svoboda,1964-1995 Zdeněk Adámek
  • 1995-2012 Hana Gürtelschmidtová, 2012-2020 Alena Kratochvílová, 2020 - dosud Pavel Čopf

Od roku 1839 jsou v kronikách také zanesena jména všech učitelů. Byla jich celá řada. Rád bych vypíchl snad jen jméno pro současné obyvatele všem dobře známé, protože pan emeritní řídící Zdeněk Adámek učil naprostou většinu zdejších dospělých starších pětatřiceti let.

Zakládal a pracoval v obci dlouhá léta také v Osvětové besedě, je autorem a spoluautorem mnoha publikací o Hlubokých Mašůvkách a v neposlední řadě byl dlouhá léta pečlivým a pilným kronikářem obce. Všichni se tedy na oslavy moc těší i proto, že ho ve škole přivítáme jako vysoce váženou návštěvu.

Jako v každé škole, tak i v té naší se stále něco modernizuje a zařizuje, velebí se i dětské hřiště, zařízení mateřské školy a vše co je potřeba. Doufejme tedy, že zde naše škola bude stát ještě dlouhá a dlouhá léta a bude vychovávat další generace našich spoluobčanů.