Posledního turnaje našeho kroužku pod vedením Františka Šimíka,Františka Leischnera a Ludmily Grillowitzerové se zúčastnilo dvanáct hráčů.Na prvním místě se umístil Josef Chmelka. Druhý, velké překvapení, Tadeáš Tuna a třetí Josef Varaja. Na čtvrtém místě, nejlepší dívka, Markéta Grillowitzerová,která měla zrovna narozeniny. Díky sponzorům měly děti další vánoce. Děkujeme sponzorům, kteří nás podporovali po celý rok. Touto cestou také děkuji všem v kroužku za přání k narozeninám.

František Šimík