Běžně  je tato akce součástí mezinárodního Sri CHinmoy oneness-home Peace Run ve 140 zemích světa, bohužel jarní situace ve světě letošní třiatřicátý ročník překazila. Tak vznikla akce mírového běhu z nejvýchodnějšího místa do nejzápadnějšího místa České republiky.  Na návsi pod lipami uvítala štafetu  velkým  potleskem více než sedmdesátka obyvatel Hostimi. Starostka obce přivítala sportovce, představila obec a život v ní a pak převzala do rukou mírovou pochodeň. 

Poté následovalo představení Mírového běhu 2020 a vysvětlení  významu této sportovně společenské aktivity.  Z úst sportovců  rovněž zazněla  píseň mírového běhu. Pro přítomné děti měli zástupci mírového běhu připravené hádanky, několik z nich promluvilo, zazpívalo či recitovalo ve své rodné řeči. S pomocí diváků děvčata a kluci správně poznali země jako Německo, Rakousko, Maďarsko, Rusko či Turecko.  Došlo i na výměnu dárečků.

Letní meruňková noc v Bohuticích.
Bohutice oslavily Letní meruňkovou noc. S marmeládami a pálenkou

V programu nezaháleli ani Hostimáci. Místní ženy si pro všechny přítomné připravily taneční vystoupení na hudbu z filmu Mamma mia.  Po příjemné diskusi při občerstvení, které vzhledem k horkému počasí přišlo vhod opravdu  všem,  už velel itinerář sportovců vyrazit dál. Do čela běžeckého pelotonu postavili tanečnice a další zájemce z řad obyvatel obce, kteří s pochodní doběhli až k hranicím Hostimi.  Odtud už "praví" běžci s mírovou pochodní pokračovali do své další zastávky v Moravských Budějovicích. Myslím si, že všem zúčastněným se třičtvrtěhodinka líbila a v této zvláštní  coronavirové době byla opět potvrzením, že  život a svět plný dobrých lidí musí jít dál. 

MARCELA HANÁKOVÁ