V parčíku u autobusové zastávky v Jamolicích, které dominuje prastará vrba, byly rozmístěny lavičky, naučné dřevěné pexeso, kuličkolam a doskočiště. Bylo vysázeno přes 250 keřů a jedna okrasná jabloň.

Jsou zde také umístěna krmítka pro ptáčky a oblíbené hmyzí domečky, které větší děti vyrobily za pomoci tatínků. Parčík se podařilo vybudovat za finanční pomoci Jaderné elektrárny Dukovany prostřednictvím Nadace ČEZ.

Slavnostní nedělní odpoledne děti i rodiče strávili jak v parčíku, kde nasypali ptáčkům a soutěžili v co nejrychlejším umístění kuličky či nejdelším doskoku, tak také na fotbalovém hřišti, kde se následně konala drakiáda. Počasí přálo, bylo slunečno a větrno a draci létali vysoko. Nakonec se všichni ohřáli u založeného ohně a nechyběly ani opečené špekáčky a odměny pro děti za jejich snažení.

DANA JAROLÍMOVÁ