Roušky do místních žen i dezinfekci Anti-Covid darovanou společnosti Agrocentrum z Hrušovan nad Jevišovkou jsme ve spolupráci s obcí rozváželi od sobotního rána. Rozdávali jsme přitom i informační letáček, který obsahoval informace k poskytnuté dezinfekci i potřebné kontakty na nás hasiče, jelikož zajišťujeme denně mimo neděle pomoc občanům, která zahrnuje možnost nákupu potravin a zajištění dalších důležitých potřeb.

V sobotu jsme našim občanům nad 65 let rozvezli asi sto padesát kusů roušek a dvacet litrů dezinfekce. Další den měli ostatní lidé z Jaroslavic možnost si bezplatně vyzvednou roušky a dezinfekci před místním obchodním domem, kde jsme vytvořili "výdejní místo".

Všechny informace věděli lidé dopředu, jelikož vše rozhlásil obecní rozhlas. Všichni hasiči, kteří se zúčastnili rozvozu byli vybaveni rouškou a rukavicemi. Dále jsme se snažili dodržovat potřebný odstup a co nejvíc minimalizovat kontakt se spoluobčany. Za nás hasiče můžeme říct, že spoluobčané pomoc uvítali a budeme se i nadále snažit občanům maximálně pomáhat. Děkujeme ženám z obce za poskytnuté roušky a firmě Agrocentrum Hrušovany spol. s.r.o. za poskytnutou dezinfekci.

Za SDH Jaroslavice Jan Holý (hasič JSDH) a Lukáš Sušovský (velitel jednotky JSDH).