Kvůli epidemické situaci se letošní Tříkrálová sbírka odehrává spíše v online prostoru. Koledování dům od domu jsme nyní museli zrušit, a tak rozvážíme pokladničky do obchodů, na obecní úřady, do lékáren a podobně.

Ve Znojmě najdete naše pokladničky:

Sídlo Oblastní charity Znojmo, Dolní Česká 1, Znojmo

Podatelna Městského úřadu Znojmo, Obroková 1, Znojmo

Optika Hýblová, Dr. Mareše 3, Znojmo

Čerpací stanice Dryml, Přímětická 74, Znojmo

Lékárna u sv. Ducha ve Znojmě, nám. Svobody 2, Znojmo

Okresní hospodářská komora Znojmo, nám. Svobody 18 (v Komerční bance)

Vinotéka u sv. Urbana, Divišovo nám. 8, Znojmo

Naturela - dary přírody v Dukle, Dukelská třída

Ze Země, Kovářská 17, Znojmo

Vinotéka Vinovín, Pražská zahrádky A 3737, Znojmo

Potraviny Bala, Ke Sklepu 260, Přímětice

Květinka H&M, Velká Michalská 191, Znojmo

Za umístění tříkrálových pokladniček moc děkujeme. Prosíme, pokud byste měli zájem u vás pokladničku umístit, tak neváhejte a kontaktujte koordinátora Tříkrálové sbírky Jindřicha Mandáta, tel.: 736 529 392, email: tks@znojmo.charita.cz. Letošní Tříkrálová sbírka trvá do 24. 1. 2021. Děkujeme! Děkujeme také všem, kdo jste již přispěli nebo přispějete do online pokladničky na www.trikralovasbirka.cz a na sbírkový účet č. 66008822/0800 VS: 77706700. Velmi si Vašeho daru vážíme!

Jindřich Mandát