Dne 22. dubna 2022 k nám na školu zavítala paní Linda Navrátilová, která pracuje pro dukovanskou jadernou elektrárnu. Během přednášky nabídla zájemcům možnost účasti na stáži Jaderná maturita. Akce se konala od středy 8. června do pátku 10. června 2022 a zúčastnili jsme se jí tři studenti třetích ročníků a učitelka Petra Vaňková.

Dopoledne jsme strávili v učebně, poslouchali odborné přednášky od specialistů ze školicího centra v Brně, kteří běžně proškolují a připravují budoucí zaměstnance jaderné elektrárny. Po přednáškách nás dopravil autobus do Rouchovan na oběd a po jídle zpět k odpolednímu programu. Ten tvořily zajímavé prohlídky vnitřních prostor EDU.

"Nakonec jsme absolvovali znalostní test z proběhlých přednášek. První místo s bezchybným a nejrychlejším řešením testu obsadil student Josef Lezna z naší školy, ovšem já bych se také ve znalostech neztratila. Test jsem napsala jako 4. nejrychlejší, také bez chyb. Po předání diplomů a cen jsme se před elektrárnou na památku všichni vyfotili a stáž skončila. Díky stáži jsem měla jedinečnou možnost zavítat do prostor jaderné elektrárny, kam se někteří zaměstnanci EDU ani nedostanou. Poznala jsem novou partu atraktivních lidí z různých koutů ČR. Díky stáži jsem začala také uvažovat o budoucí kariéře v oboru energetiky."    Monika Zinková, 3.D

"Na jaderné maturitě bylo z mého pohledu nejvíce fascinující sledovat žáky, jak je přednášky i exkurze do elektrárny velmi zajímají. Díky rozmanitým dotazům jsme se se žáky ponořili do hlubin jaderného reaktoru, ale i elektrické části také při cestě autobusem nebo i při obědě. Všechny části programu byly zajímavé a přínosné jak pro mě, tak i pro žáky. Nutno vyzdvihnout dobrou náladu, která panovala mezi námi, ale i mezi zaměstnanci. I z toho důvodu jsme se v elektrárně cítili velmi dobře."    Petra Vaňková