Třetí listopadová neděle byla ve znojemském kostele sv. Kříže obzvláště slavnostní hned z několika důvodů. Ty největší jsou spojené s kalendářem. V listopadu uplynulo tři sta let od doby, kdy církevní úřady oficiálně povolily úctu k obrazu Panny Marie Pomocné, na základě mnoha svědectví o vyslyšených modlitbách. Na neděli současně připadl konec církevního roku a slavnost Krista Krále. Slavnostní bohoslužbě proto předsedal emeritní pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. Spolu s věřícími si po mši před kostelem poprvé poslechl nové zvony. Farnost je díky velkorysému daru znojemské firmy pořídila zejména k zmíněnému výročí úcty k Panně Marii Znojemské.

Kostel měl od konce druhé světové války jediný zvon, sv. Dominika odlitého v roce 1780. Tři další zvony zrekvírovaly úřady za první světové války. Farnost v polovině dvacátých let pořídila tři nové zvony, ale nacisté za okupace odvezli všechny zvony. Sv. Dominika se nakonec podařilo zachránit a navrátit. Až do letoška zůstával jediným zvonem kostela.