Klub vojenské historie ROTO Chvalovice v poslední době pracoval na výrobě repliky hraničního sloupu a společně s ostatními kluby vojenské historie se podařilo sloup i hraniční znaky vyrobit a získat. Po dokončení příprav jsme třetí květnový čtvrtek sloup se znaky postavili do expozice Minimuzea obrany hranic v Dyjákovičkách a doplnil tak stávající repliku pancéřové  hraniční závory Ippen, která uzavírala hraniční přechody Československa za první republiky.

Hraniční sloup byl umísťován na hraničních přechodech prvorepublikového Československa od roku 1925. Jednalo se o třímetrový úzký sloup stylizovaný do podoby svislé státní vlajky s odlitým znakem v jeho horní třetině s nápisem Československá republika. Předpis stanovil, že červená barvy na sloupu bude umístěna na levé polovině, oproti současným zvyklostem, kdy je u svislé vlajky červená vpravo.  Autorem byli architekt Josef Havlíček a sochař Bedřich Štefan. Výrobu zajistily Státní železárny v Podbrezové. Zdroje se různí, ale nejčastěji se uvádí, že bylo osazeno 232 hraničních sloupů na hraničních cestách a přechodech s Německem, Rakouskem, Maďarskem, Rumunskem a Polskem. Po Mnichovském diktátu v září 1938 a postoupení pohraniční Německu, později i Maďarsku a Polsku došlo k rychlé likvidaci většiny hraničních sloupů na obsazených územích. Přesto se jich několik dochovalo na svém původním místě.

Rostislav Adam

KVH Roto Chvalovice