Masopustní tradice se zúčastnily také paní učitelky. Před knihovnou na děti čekala nejen sladká odměna v podobě masopustních koláčků, ale i sprška sladkostí od zaměstnanců radnice.