Při procházce po Dukovanech tak můžete spatřit osvětlené jízdní kolo, obrovský strom u školy a také ozdobenou školní budovu. V sousedních Horních Dubňanech barevně svítí u hasičské nádrže stromeček, lidé mají světýlky ozdobené domy a krásná podívaná je také na kostel sv. Petra a Pavla. V Dolních Dubňanech můžete obdivovat před budovou úřadu dřevěné postavy Marie a Josefa v životní velikosti. V jeslích mají připravené seno, ale malý Ježíšek tam ještě není. Kousek opodál vaše oko zabloudí na úchvatně osvětlenou Škodu 1203.

 Z betlému se radují i v Tulešicích. Před ním svítí stromeček a každý, kdo obcí projíždí, jede kolem nich. Nejbohatší betlém najdete ve Slavěticích před domem u zdejší kapličky. Pod přístřeškem poznáte ovce, pastýře, anděly a dokonce i tři krále. Vede k nim sobí průvod se sáněmi naplněnými dárečky. Slavětickým po celý advent i Vánoce bude svítit kaple Panny Marie Bolestné a před ní krásně ozdobený vánoční strom. V Rouchovanech před farou se lidé zastavují, aby se podívali na adventní věnec, kde se postupně s přibývajícími nedělemi rozsvěcují svíčky. Postojí také u dřevěného betlému, který se každý rok rozrůstá o jednu postavu. Podobně jako v Rešicích. Místní betlém najdete před společenským domem Adolfa Opálky. Na stromeček nezapomněli ani v Jaderné elektrárně Dukovany. Vybrali urostlý strom naproti hlavnímu vchodu, jeho osvětlená špička jde vidět už ze silnice vedoucí podél elektrárny.

Eva Fruhwirtová