Kovář, řezbář, košíkáři i výrobci keramiky  s ukázkami své práce přitahovali pozornost  návštěníků první červenový pátek odpoledne při letním jarmarku v Hlubokých Mašůvkách. Děti okukovaly ohrádku s živými zvířaty nebo si zkoušely vyřezávat ze dřeva nebo zdobit keramiku. První sobota je pak samozřejmě tradiční termín hlavní pouti. Teplým letním odpolednem proto zavlály korouhve a vyšla poutní procesí. Poutníci se sjížděly auty a autobsy, další skupiny přišly ze Znojma i z větší dálky pěšky. Připravený pro ně byl tradiční duchovní program s hlavní mší, kterou sloužil brněnský děkan Václav Slouk. Další návštěvníci pouti se bavili na pouťových atrakcích, nakupovali u stánků a poseděli na zahrádce Lázeňského hostince.