Přednáška pana doktora Mačudy nám přiblížila mnoho zajímavého o kroji z Vedrovic. Kroj je důležitou součástí místní identity a uvědomění si vlastních kořenů. Bez ohledu na současný stav, i Vedrovice měly svůj lidový oděv, který hrál podstatnou roli v životě našich předků a věříme, že si najde znovu své místo.

Pavel Slaný