Zde si vzala slovo Eva Balíková z Institutu pro křesťanskou kulturu a farář Jaroslav Laštovička, kteří úvodem zahájili malou pouť Sedmibolestnou cestou Panny Marie. U každého ze sedmi zastavení v podobě kamenné kapličky vyzdobené obrazy známou malířkou Bedřiškou Znojemskou nám řekli průvodní slovo k významu a vztahu na dnešní dobu obrazu u tohoto zastavení. Starosta Zbyněk Frey vždy s některým dítkem spolu zapálili svíčku u každé kapličky. Takto se celý průvod dostal pomalu až na návrší k památníku osvobození, kde opět byla zapálena svíčka a paní Eva Balíková, pan farář Laštovička i pan starosta Frey vzpomněli na význam mezinárodního dne míru, na oběti minulých válek, ale také na oběti dnešního konfliktu probíhajícího díky ruské agresi na Ukrajině. Jejich památku všichni uctili minutou ticha.

Děti z místní školy pod vedením zkušené paní učitelky zazpívaly několik tematických písní při vlastním doprovodu na hudební nástroje. Nakonec na znamení touhy po míru vypustil starosta s dětmi bílé holubice. Všichni přítomní se za nimi ohlédli s nadějí k oblakům. Zazněla národní hymna a poté už byl čas na občerstvení a volnou zábavu. Pití i špekáčky byly nachystané předem.

Nebe plálo červeným ohnivým západem a tak se páteční podvečer vydařil. Triduum pokračovalo v sobotu v Kdousově u Jemnice, kam přišli poutníci z Velkého Dešova od kaple Panny Marie Sedmibolestné. U Kříže smíření uctili památku obětí sucha, požárů a povodní za účasti rakouských hasičů. Ve tři odpoledne byla mše svatá, kterou celebroval mašůvecký farář Jaroslav Laštovička. Zde také proběhl koncert zvonkového souboru ZUŠ Hrotovice. Ukončení tridua pak následovalo v Mariahilfbergu u Gutensteinu účastí na slavnostech Panny Marie Bolestnév servitském klášteře na Mariahilfbergu. Poselství tohoto Tridua nám dává naději na spokojenější život při vlastním úsilí a snaze pro to něco obětovat. Za sebe můžu říct, že v Hlubokých Mašůvkách se jednalo o krásné odpoledne a podvečer, kdy určitě každý přítomný alespoň na chviličku směřoval své myšlenky stejným směrem. Myslím, že to je počátek úspěchu a už se těšíme napřesrok na shledanou.

Petr Grég