První české světici připisujeme zásluhy za šíření křesťanství. Stála u počátků našeho státu, přijala křest jako první žena v Čechách, její život byl plný zvratů. Dočkala se zpodobnění v řadě děl a s jejím odkazem se setkáváme na mnoha místech. Dostalo se jí poct a stala se první českou světicí. Připomínáme si 1100 let od smrti kněžny sv. Ludmily. Ludmila jako šiřitelka nové víry.  Ač žena, určila nový směr raného středověkého státu. Svatá Ludmila je naše národní patronka a je nazývána „matkou České země“. Je ale patronkou nejen vlasti, ale také vinařů, babiček a vychovatelů.

Ráj gastronomie na Přímce
Ze Znojma do Paříže a zase zpět. Žáci z Přímky připravili zážitkový večer

Se svým mužem knížetem Bořivojem po křtu na velkomoravském dvoře přinesla křesťanství do Čech a měla velký vliv na svého vnuka, budoucího knížete Václava. Byla zavražděna v dobrovolném exilu na hradě Tetín, s největší pravděpodobností na popud vlastní snachy Drahomíry. Důvodem byl zřejmě mocenský střet, ale velkou roli mohly sehrát i osobní spory  a také Ludmilina pevná víra. Vést mladé lidi ke znalostem a pochopení dějin je třeba. Pokud se to odehrává i zábavnou a netradiční formou, studenty výuka baví a více si tak zapamatují. Důležitý je jejich pohled na věc. To právě ukazují na této výstavě komiksem, kresbou či netradičním divadlem.

 Kateřina Kotoučová