Na naši školu byla vybrána skvěle připravená a předchozími lektorskými zkušenostmi prověřená Maryellen Stohlman-Vanderveen. Maryellen, které všichni říkáme Mel, pochází ze státu Massachusetts z města Plymouth na východním pobřeží USA. Vystudovala bakalářský dvojobor Philosophy and Psychology s důrazem na "childhood language acquisition and linguistics" (Osvojování jazyků a lingvistika v dětském věku) na americké Smith College.

Během studia pracovala jako novinářka na volné noze, editorka, doučovala studenty, vedla workshopy filosofie pro mládež a také pracovala v centru pro přistěhovalce. V budoucnu Maryellen plánuje dále studovat vzdělávání a učit na střední škole nebo na univerzitě. Její vášní je filosofie pro netradiční publikum, např. pro lidi bez domova nebo vězně. Maryellen se částečně domluví česky a také španělsky. Jeden studijní semestr strávila v Praze jako dobrovolnice v Centru pro integraci cizinců.

Přítomnost Maryellen výrazně obohacuje hodiny anglického jazyka. Konverzuje se studenty na různá témata, seznamuje je s americkou kulturou a především se jim snaží pomoci  zbavit se ostychu při komunikaci v cizím jazyce.  V rámci práce na GMK  se aktivně zapojila do různých mimoškolních aktivit a založila i vlastní klub, který mohou studenti navštěvovat dvakrát týdně. Účastní se všech exkurzí, výletů a jiných školních akcí, které pořádá naše gymnázium, aby co nejlépe poznala naše tradice a životní styl.

Brzy si získala srdce nás všech především svojí přívětivou povahou a neutuchajícím elánem zkoušet nové věci. Na studentech je vidět zvýšený zájem o cizí jazyky a větší odvaha v navazování hovorů s rodilým mluvčím. Přítomnost drobné Američanky nadmíru prospívá nejen žákům moravského gymnázia.

PETRA POKOROVÁ