V nové škole, stojící na místě bývalého cyklistického sportovního areálu, byla zahájena výuka roce 1976. Škola nyní patří k největším školským zařízením znojemského regionu, jehož potřeby středního odborného a úplného středního odborného vzdělávání pomáhá zabezpečovat. Zájemci o studium a jejich rodiče měli možnost posoudit aktivity všech deseti oborů, které škola nabízí. Co studium obnáší a jaké mají žáci znalosti, dovednosti. Absolventi studijních oborů nacházejí pak uplatnění v obchodech, společném stravování, ve službách, v cestovním ruchu ale i v dalších podnikatelských oblastech.

Stanislav Nováček