Rádi bychom touto cestou poděkovali všem zúčastněným za jejich nadšení a zápal. Oceňujeme ochotu rodičů a pedagogů vést děti k tvůrčí činnosti, která má blahodárný vliv na lidskou psychiku. Jsme velmi rádi, že se les stal součástí tvůrčích procesů.

Péče o les je pro nás naprosto klíčová, nicméně předávání lásky k lesu a životnímu prostředí dalším generacím je dalším z důležitých úkolů, které jsme si vytyčili. Váš zápal nás nejen potěšil, ale je také inspirací k další práci.

Soutěž letošního roku byla zvlášť výjimečná, protože jsme obdrželi rekordní počet výtvarných děl ze všech koutů České republiky. Celkový počet se blížil k tisíci obrázků. Vaše zapojení a nadšení pro lesní téma nás utvrdilo v tom, že je les pro nás všechny důležitým prvkem naší identity.

Vybrat vítězná díla z tolika skvělých příspěvků nebylo snadné. Každá práce nesla kousek vaší osobnosti a energie, a za to vám patří velký dík.

Den Země 2024 ve Znojmě. | Video: Městské lesy Znojmo

Některé z oceněných prací budou vystaveny v Kavárně U Radnice (Obrokova 10, Znojmo) v měsících červenci a srpnu 2024. Poté se přesunou do Městské knihovny ve Znojmě, kde je budete moci zhlédnout v průběhu měsíců září a října. Nakonec budou dělat radost v Domově pro seniory U Lesíka.

I když některé skvělé práce nemohly být oceněny z důvodu nedodržení pravidel soutěže, jsme si jisti, že budou inspirací pro další tvůrčí projekty.

Ještě jednou děkujeme všem za účast a příspěvky. Obrovský dík patří i partnerům této akce Město Znojmo, Městská knihovna Znojmo, Stanislava Šejblová, Lesní svět, Ahoj divočino, Lesní pedagogika, Michaela Janíčková nejenom za krásné odměny.

Fotogalerie: Les nás baví výkresy děti Znojmo

Výsledky:

V první kategorii se na prvním místě umístila Kristýna Švabovská, na druhém místě Filípek Stratil a třetí místo obsadil Zdeněk Dlouhý.

V druhé kategorii obsadila první místo Vanesa Krbálková, druhé místo obsadil Jakub Dvořák a třetí místo Nella Waldová.

Vítězem třetí kategorie se stal Milan Vlček, druhé místo obsadila Alžbětka Jurášová a třetí místo Ema Korbelová.

Ve čtvrté kategorii se na prvním místě umístila Bára Fišerová, na druhém místě Beata Janošová a na třetím místě Kristýna Kadlecová.

V páté kategorii obsadila první místo Miriam Sanalla, druhé místo Eva Freyová a třetí místo obsadila Kristýna Donátová.

V šesté kategorii obsadila první místo Karolína Honusová, druhé místo Zezulová Renata a třetí místo Klára Bauerová, Cena ředitele Městských lesů Znojmo Dana Jurášová.

V sedmé kategorii (skupinová práce) patří první místo Michaele a Rozárii Havelkovým, druhé místo obsadila skupina dětí ve složení Filip Janoušek, Marek Wochner, Michal Vala, Jakub Piecka, Vítek Štěpánek a Artem Povod a třetí místo Jolana Raušová a Anna Krejčí.