Vhodné druhy dřevin do jednotlivých lokalit určili projektanti. Nejprve jsme vysadili jedenáct javorů babyky podél severní hřbitovní zdi, pokračovali třemi lípami malolistými a sedmi hlohy obecnými podél chodníků u kostela, a po občerstvení se přesunuli před prodejnu COOP vysadit šest slivoní Sargentových. V závěru akce jsme doplnili deset stromů střemchy u víceúčelového areálu a dětského hřiště za kulturním domem. Na splnění všech náležitostí výsadby dohlížel autor projektu Jaroslav Krejčí.

Přestože chladné a větrné aprílové počasí výsadbu značně znepříjemňovalo, zvládli jsme společnými silami vysadit všech plánovaných sedmatřicet okrasných stromů a současně upravit okolní veřejný prostor. V dnešní době výsadba se zapojením veřejnosti, komunitním systémem je spíše výjimečná. O to více si vážím všech dobrovolníků, kteří na akci přišli a pomohli obnovit zeleň v obci.

Obec obdržela pro projekt na obnovu veřejné zeleně téměř čtvrtmilionovou dotaci z Národního programu Životní prostředí. Dotaci jsme využili na zajištění potřeb celého projektu, od pořízení projektové dokumentace, přes nákup výsadbového materiálu por zajištění zálivky v prvních letech po výsadbě a následnou péči o vysazované dřeviny.

Libor Eksler